Convector GEM

Zalety modułowego systemu konwekcyjnego ogrzewania elektrycznego Convector GEM:

 • nowoczesny system zbudowany z superlekkich modułów grzewczych
 • może być zainstalowany na każdym typie ściany (gipsowej, kartonowo-gipsowej, drewnianej itp.)
 • zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
 • możliwość montowania ogrzewania bez względu na przeszkody budowlane
 • moc układu grzewczego od 500 do 5500 W
 • wysoki stopień bezpieczeństwa
 • wbudowany elektroniczny termoregulator temperatury z zakresem regulacji od 15 do 26*C
 • możliwość współpracy z zewnętrznym programowalnym regulatorem temperatury
 • nie ulega korozji
 • pełna automatyka
 • estetyczny i wygodny w obsłudze

Charakterystyka techniczno-użytkowa

Modułowe grzejniki elektryczne typu „Convector GEM” pozwalają na zbudowanie systemu grzejnego na zasadzie łaczenia poszczególnych modułów (sterującego i grzejnych) w zestaw o potrzebnej mocy cieplnej.

Typy modułów GEM:

 • GEM-A – moduł sterujący z elektronicznym regulatorem temperatury powietrza,
 • GEM-B – moduł grzejny o mocy 700 [W] z łącznikiem do łączenia modułów,
 • GEM-C – moduł grzejny o mocy 1000 [W] z łącznikiem do łączenia modułów.

Moduł sterujący GEM-A może sterować pracą zestawu o mocy do 5500 [W].
Może on być umieszczany w dowolnym miejscu zestawu: – pomiędzy modułami grzejnymi lub jako moduł skrajny.

Zasada działania

Powietrze z pomieszczenia zasysane jest przez wlot w dolnej części modułu grzejnego do jego wnętrza, gdzie nagrzewa się i uchodzi przez kratkę w przedniej ścianie modułu. Każdy moduł grzejny ma wbudowany ogranicznik temperatury, który zabezpiecza moduł przed nadmiernym wzrostem temperatury odcinając zasilanie tylko w tym module. Po ostudzeniu modułu ogranicznik temperatury automatycznie włącza zasilanie. W module sterującym (GEM-A) znajduje się elektroniczny regulator temperatury. Wyłącznik w regulatorze służy do załączania całego zestawu grzejnego. Pokrętło służy do nastawiania żądanej temperatury. Regulator porównując temperaturę w pomieszczeniu z temperaturą ustawioną za pomocą pokrętła decyduje kiedy włączyć i wyłączyć grzanie i utrzymuje w ten sposób stałą temperaturę w pomieszczeniu.

GÓRA