Mała pojemność wodna
Duża oszczędność energii cieplnej

W "Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania" opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa przez zespół autorski pod kierownictwem dr inż. Wojciecha Kołodziejczyka i mgr inż. Marka Płuciennika (wydanie 2001) czytamy::

    Punkt 5.4.1. Grzejniki. Wymagania ogólne
  • 5.4.1.6. "W instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi korzystne jest stosowanie grzejników o możliwie najmniejszej pojemności wodnej."
Grzejniki marki "Convector" zawierają jedynie max. 3,8 litra wody. Jest to pięć razy mniej niż w zwykłych grzejnikach stalowych płytowych, 10 razy mniej niż w grzejnikach żeliwnych i ponad 14 razy mniej niż w ogrzewaniu podłogowym. Ta zaleta grzejników "Convector" decyduje o ich bardzo szybkiej reakcji na wszelkie sygnały automatyki regulacyjnej, a tym samym wpływa na oszczędne gospodarowanie energią cieplną.

Duża czynna powierzchnia grzewcza
Niska temperatura dotykowa

Budowa grzejnika marki "Convector" daje bardzo dużą czynną powierzchnię grzewczą, na której odbywa się konwekcyjna wymiana ciepła między medium grzewczym płynącym w miedzianej wężownicy a powietrzem przepływającym przez wnętrze grzejnika między aluminiowymi lamelami .

  • 1 m2 powierzchni zewnętrznej grzejnika daje w rozwinięciu 16 m2 czynnej, konwekcyjnej powierzchni grzewczej.
Jak wspomniano, konwekcyjna wymiana ciepła odbywa się wewnątrz grzejnika, co powoduje, że temperatura dotykowa powierzchni zewnętrznej jest o 20-25°C niższa od temperatury medium grzewczego (np. w grzejnikach o mocy powyżej 1500 [W] przy temperaturze zasilania 75°C - temperatura dotykowa grzejnika wynosi zaledwie 52°C)

Najlepsza przewodność cieplna

Grzejniki marki "Convector" wykonane są z materiałów bardzo dobrze przewodzących ciepło.

    Dla przykładu przewodność cieplna:
  • srebro – 420 [W/m°K]
  • miedź – 380 [W/m°K] (materiał wężownicy wodnej)
  • aluminium – 220 [W/m°K] (materiał na którym odbywa się konwekcyjna wymiana ciepła w grzejniku)
  • stal – tylko ok. 50 [W/m°K]

Nowoczesna konstrukcja

Konstrukcja grzejnika Convector pozwala na oszczędność ilości paliwa (węgla, gazu, oleju) potrzebnego do wytworzenia ciepła (energii) oraz mniej wody w instalacji, co daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia paliw.

Szybkie nagrzewanie

Duża czynna powierzchnia grzewcza przy malej ilości wody daję wysoką dynamikę i szybkie nagrzewanie. Jest to szczególnie istotne w okresach przejściowych częstych zmian temperatury, np. zima - wiosna i lato - jesień.

GÓRA