WSPÓŁPRACA GRZEJNIKÓW MARKI „CONVECTOR”
Z POMPĄ CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA
DO OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO
(informacje na podstawie wykonanej instalacji, wg autorskiego projektu inwestora)

BUDOWA INSTALACJI

Układ składa się z :

 1. głównego źródła ciepła – pompy ciepła typu Split (powietrze-woda) marki Panasonic seria T-CAP

  1A - jednostka zewnętrzna – WH-UQ12EH8

  1B - jednostka wewnętrzna – WH-SQC12H9E8

 2. rezerwowego źródła ciepła – kondensacyjny kocioł gazowy – JUNKERS CERAPUR ZSB 24-5C23

 3. bufora CO ze zbiornikiem wstępnego podgrzewania CWU („zbiornik w zbiorniku”) – JOULE TCTMVG - 00300FC

 4. zasobnika CWU z wysokowydajną wężownicą 3,2 m2 do pomp ciepła – JOULE TCPMVG – 0300NFC

 5. dwóch grup pompowych (z zaworami 3-drogowymi sterowanymi siłownikami) zasilającymi obwody grzewcze - AFRISO 77615,

 6. naczynia przeponowego do zabezpieczenia układu CO o pojemności 25 dm3 – REFLEX NG25

 7. naczynia przeponowego do zabezpieczenia układu CWU o pojemności 33 dm3 – REFLEX DE33

 8. grzejników CONVECTOR połączonych w dwa obwody grzewcze

Zasada działania

Pompa ciepła o mocy 12 kW typu powietrze-woda jest głównym źródłem ciepła dla całego układu CO wyposażonego w grzejniki „Convector” oraz do uzyskania CWU. Instalacja została wykonana w domu jednorodzinnym o powierzchni 180 m2.

Pompa ciepła współpracuje z buforem 300 litrowym w wykonaniu „zbiornik w zbiorniku” ( zbiornik 125 dm3 w zbiorniku 175 dm3 ) z dodatkową rezerwową wężownicą umożliwiającą wymianę ciepła uzyskanego z paneli solarnych.

Zbiornik 125 dm3 służy do wstępnego podgrzewania CWU w układzie kaskadowym z głównym zasobnikiem CWU o pojemności 300 dm3 (zgodnie ze schematem).

Zbiornik o pojemności 175 dm3 jest zbiornikiem buforowym dla CO, który w układzie pełni również rolę sprzęgła hydraulicznego. Temperatura czynnika grzewczego w tym zbiorniku ustawiana jest optymalnie w zakresie 36-42°C, ale w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany nastawień do 60°C.

Zasobnik CWU o pojemności 300 litrów jest w wykonaniu specjalnym, przeznaczonym do współpracy z pompami ciepła. W zasobniku CWU umieszczona jest wysokowydajna wężownica o zwiększonej powierzchni grzewczej wynoszącej 3,2 m2 oraz dodatkowa wężownica do wymiany ciepła uzyskanego z paneli solarnych. Ustawiona, komfortowa dla użytkowników temperatura CWU wynosi 47°C. Również w tym przypadku istnieje możliwość jej podniesienia do 60°C.

Obwody grzewcze wyposażone są w prawidłowo dobrane grzejniki Convector. Ich dobór został przeprowadzony z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych dla niższej temperatury zasilania i powrotu. Obwody zasilane są przez grupy pompowe z 3-drogowym zaworem mieszającym sterowanym siłownikiem przez pokojowe regulatory temperatury (sterowniki).

Rezerwowym źródłem ciepła jest jednofunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy.
Jest on załączany w przypadku:

  • awarii pompy ciepła
  • poniżej granicznej wartości temperatury pracy pompy ciepła -28°C
  • ewentualnie poniżej -20°C z nominalną wydajnością bez dogrzewania wspomagającego.

Cały system ogrzewania został przystosowany do późniejszego podłączenia paneli solarnych.

Podsumowanie

Wybrany system ogrzewania, oparty na spiltowej pompie ciepła typu powietrze-woda i grzejnikach Convector sprawdza się rewelacyjnie, dzięki zastosowaniu bufora do magazynowania ciepła CO. To eliminuje nam pracę pompy ciepła w trybie taktowania.

Zadaniem pompy jest tylko utrzymania stałej temperatury w buforze.

Dzięki odpowiedniemu doborowi grzejników marki „Convector” do ogrzewanej kubatury (z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych), możliwe jest uzyskanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach rzędu 21-22°C, przy niskiej temperaturze zasilania od ok. 30°C do 40°C.

Instalację wykonano według autorskiego projektu inwestora, przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów, urządzeń i podzespołów.

4. Efekty ekonomiczne eksploatacji systemu ogrzewania – ekologia i energooszczędność.

W sezonie grzewczym 2018/2019, do wyżej wymienionej instalacji podłączono panele fotowoltaiczne, co spowodowało że miesięczny koszt ogrzewania i produkcji CWU spadł do ok. 14 złotych.

Opracowanie: wg autorskiego projektu inwestora

GÓRA