Czynna powierzchnia grzewcza

Stwarza bardzo dużą czynną powierzchnię grzewczą niespotykaną w innych dostępnych na rynku grzejnikach. 1m2 powierzchni grzejnika w rozwinięciu daje 16m2 czynnej powierzchni grzewczej.

Oszczędność energii

Konstrukcja grzejnika Convector potrzebuje mniej wody i przez to mniej energii:
0,12-2,5l vs 4-15l stalowe vs 10-30l żeliwne.

Najlepsza przewodność cieplna

Wykonanie z materiałów bardzo dobrze przewodzących ciepło. Dla przykładu przewodność cieplna:
srebra – 420 [W/m(*K)]
miedzi – 380 [W/m(*K)]
aluminium – 220 [W/m(*K)]
stali – 50 [W/m(*K)]

Szybkie nagrzewanie

Duża czynna powierzchnia grzewcza przy malej ilości wody daję wysoką dynamikę i szybkie nagrzewanie. Jest to szczególnie istotne w okresach przejściowych częstych zmian temperatury, np. zima - wiosna i lato - jesień.

Nowoczesna konstrukcja

Konstrukcja grzejnika Convector pozwala na oszczędność ilości paliwa (węgla, gazu, oleju) potrzebnego do wytworzenia ciepła (energii) oraz mniej wody w instalacji, co daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia paliw.

GÓRA