Top » Katalog » Wysyłki i zwroty
Zawartość koszykaRejestracja zamówienia
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych aby wyszukać produkty.
Wyszukiwanie zaawansowane

Wysyłki i zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klienci naszego sklepu, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, mają prawo do zwrotu zakupionego towaru.
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 • 1. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez Zamawiającego.

 • PROCEDURA ZWROTU TOWARU:
 • 1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem (formularz kontaktowy).
 • 2. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego ( nie noszącego śladów używania ) oraz oryginalnie zapakowanego.
 • 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę / rachunek.
 • 4. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia zawartości odsyłanej paczki.
 • 5. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 • 6. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 • 7. Po otrzymaniu przesyłki, stwierdzeniu prawidłowej zawartości i stanu produktów, w zależności od woli Klienta nastąpi zwrot należności na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym. Zwrotowi podlega równowartość ceny zwracanego towaru, bez kosztów przesyłki.

 • REKLAMACJE.
 • 1. Każdy zakupiony i dostarczony towar posiada dostarczoną wraz z towarem gwarancje producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.
 • 2. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 • 4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych towaru można zgłaszać na piśmie na adres Extreme Sp. z o.o., ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków.
 • 5. Extreme Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od daty wpływu do Extreme sp. z o.o.
 • 6. W przypadku konieczności odebrania towaru od Zamawiającego w celu naprawy lub wymiany konsultant wysyła firmę kurierską na koszt Extreme Sp. z o.o.
 • 7. Extreme Sp .z o.o. zastrzega sobie, że w przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę składającą reklamację, uprawniona jest do dochodzenia kosztów poniesionych w związku z załatwieniem reklamacji.
Dalej
osCommerce